Integritetspolicy

  Version 1, 18 Octtober 2022

  Innehållsförteckning[]

  Om denna policy

  Denna policy förklarar när, hur och varför vi behandlar information som samlas in från besökare på vår webbplats.

  1. Ägare och datakontrollant

  Utanlicenscasinon , registrerat på Sovereign Place, 117 Main Street, Gibraltar, är huvudsakligen ansvarig för att samla in alla webbplatsbesökares personuppgifter. E-postadress för ägare: [email protected]

  2. Typer av insamlade data

  I vissa fall kan vi behandla följande personuppgifter om dig:

  Om inte annat anges är uppgifter som begärs av denna webbplats obligatoriska, och underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter kan göra det omöjligt för denna webbplats att tillhandahålla sina tjänster. I de fall där denna applikation specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, står det användarna fritt att inte kommunicera dessa uppgifter utan konsekvenser för tjänstens tillgänglighet eller funktion. Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska kan kontakta Ägaren.

  All användning av cookies – eller andra spårningsverktyg – av denna webbplats eller av ägarna av tredjepartstjänster som används av denna webbplats tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren, utöver alla andra syften som beskrivs i detta dokument. Användare är ansvariga för alla personuppgifter från tredje part som erhålls, publiceras eller delas via denna applikation och bekräftar att de har tredje parts samtycke att tillhandahålla uppgifterna till ägaren. Fullständig information om varje typ av personlig data som samlas in finns på sidan Cookie Policy eller specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen.

  3. Vad använder vi dina personuppgifter till och när behandlar vi dina personuppgifter?

  Dino Media kommer att samla in information när du använder våra tjänster och besöker våra webbplatser. Personuppgifter används för att:

  Vi kommer endast att behandla dina uppgifter om:

  4. Vem delar vi dina personuppgifter med?

  Vi samarbetar med flera tredje parter som är ansvariga för att lagra dina personuppgifter. Vi gör det för att hjälpa till att hantera vår verksamhet och leverera tjänster. Dessa tredje parter som har tillgång till dina uppgifter kan inkludera:

  5. Internationella överföringar

  Som nämnts i avsnitt 4 samarbetar vi med vissa tredjepartsleverantörer som lagrar deras data utanför Europeiska unionen (internationell överföring).

  6. Direktmarknadsföring

  Direktmarknadsföring är vanligtvis i form av ett e-postmeddelande eller riktade onlineannonser. Du har dock alltid möjligheten och rätten att tacka nej till direktmarknadsföring genom att använda opt-out-länken som finns i eventuell marknadskommunikation. Du kan också alltid kontakta oss direkt.

  7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det rimligen är nödvändigt för de syften som anges i avsnitt 3 i denna policy. Vi behåller dina personuppgifter under en viss period för att uppfylla juridiska, skattemässiga eller redovisningskrav under vissa omständigheter. Vi upprätthåller en datalagringspolicy för personuppgifter i vår vård. Om dina personuppgifter inte längre behövs kommer vi att se till att de raderas på ett säkert sätt eller görs anonyma.

  8. Användarnas rättigheter

  Användare kan utöva vissa rättigheter avseende deras data som behandlas av ägaren. Användare som har rätt till bredare skyddsstandarder kan utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan. I alla andra fall kan Användare fråga ägaren för att avgöra vilka rättigheter som gäller för dem. I synnerhet har användare rätt att göra följande:

  1. Återkalla sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla samtycke där de tidigare har gett sitt samtycke till att behandla sina personuppgifter. Invända mot bearbetning av deras data.
  2. Användare har rätt att invända mot behandlingen av sina uppgifter om behandlingen sker på annan laglig grund än samtycke. Ytterligare information finns i det dedikerade avsnittet nedan.
  3. Få tillgång till deras data. Användare har rätt att få reda på om Ägaren behandlar data, få avslöjande om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av de uppgifter som behandlas.
  4. Verifiera och sök rättelse. Användare har rätt att verifiera riktigheten av sina uppgifter och be om att de uppdateras eller korrigeras.
  5. Begränsa behandlingen av deras uppgifter. Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av sina uppgifter. I detta fall kommer ägaren inte att behandla sina uppgifter för något annat syfte än att lagra dem.
  6. Få sina personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Användare har rätt att under vissa omständigheter erhålla radering av sina data från ägaren.
  7. Ta emot deras data och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Användare har rätt att ta emot sina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, överföra det till en annan kontrollant utan hinder.

  Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att uppgifterna behandlas på automatiserade sätt och att behandlingen är baserad på Användarens samtycke, på ett avtal som Användaren ingår i eller på förpliktelser för detta. Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att väcka talan inför sin behöriga dataskyddsmyndighet. I första hand bör användare kontakta oss först.

  Detaljer om rätten att invända mot behandling

  Om personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, i utövandet av en officiell myndighet som tillhör ägaren eller för de legitima intressen som eftersträvas av ägaren, kan användarna invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till deras särskilda situation för att motivera invändningen .

  Användare måste dock veta att om deras personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan de när som helst invända mot den behandlingen utan att ge någon motivering. För att ta reda på om ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, kan användare hänvisa till de relevanta avsnitten i detta dokument.

  Hur man utövar dessa rättigheter

  Alla förfrågningar om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren via kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utövas kostnadsfritt och adresseras av Ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

  Ändringar av denna integritetspolicy

  Ägaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst genom att meddela sina användare på denna sida. Och så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt, genom att skicka ett meddelande till Användare via alla kontaktuppgifter som är tillgängliga för Ägaren.

  Det rekommenderas att du tittar på den här sidan ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges överst.

  Skulle ändringarna påverka behandlingsaktiviteter som utförs baserat på Användarens samtycke, ska Ägaren vid behov inhämta nytt samtycke från Användaren.